Σουρπ Αστβατζατζίν, αρμενικός ναός στο βοσπορινό Ορτάκιοϊ
[Θρησκευτικό Μνημείο]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα