Σουρπ Αστβατζατζίν, αρμενικός ναός στο βοσπορινό Ορτάκιοϊ
[Θρησκευτικό Μνημείο]

> Υπό κατασκευή
Κοινή ονομασία
Σουρπ Αστβατζατζίν, αρμενικός ναός στο βοσπορινό Ορτάκιοϊ
Τοπική ονομασία
Ortaköy Surp Asdvadzadzin Ermeni Kilisesi
Φωνητική απόδοση
Σουρπ Αστβατζατζίν ή και Ασντβαντζαντζίν (Μεριεμανά) Ερμενί Κιλισεσί, Ορτάκιοϊ
Είδος
Εκκλησἰα
Εν λειτουργία
Ναι
Κατάσταση
Καλή
Ενδιαφέρον
Ενδιαφέρον
Ιστορικό.
Ενδιαφέρον
Προσκυνηματικό.
Πρόσφατη επίσκεψη
30/1/2011
Διεύθυνση
Βρίσκεται μέσα στο εκκλ. συγκρότημα >>>>> Βλέπε Ταυτότητα (πατώντας στο Βλέπε και)
Γεγονότα
Νέα θυρανοίξια
Τύπος γεγονότος
Ανοικοδόμηση
Χρονολογία
15/12/1824
Λέξεις - Κλειδιά
Βόσπορος.
Εκκλησιαστικά κτίσματα.
Κωνσταντινούπολη, αρμένικες εκκλησίες.
Ξυλόστεγη βασιλική.