Άγ. Κωνσταντίνος και Ελένη, Πασάμπαχτσε: 1994 (Επιγρ. Α.ΠΑΝ. 09)
[Επιγραφή]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα