Πασαργάδες, βασιική πρωτεύουσα
[Αρχαιολογικος Χώρος / Μνημείο]

> Υπό κατασκευή IN ENGLISH
Κοινή ονομασία
Πασαργάδες, βασιική πρωτεύουσα
Τοπική ονομασία
Pasargadae
Τοποθεσία
Τοποθεσία
Στην Ύπαιθρο.
Είδος / Χαρακτήρας
Είδος / Χαρακτήρας
Βασιλική Πρωτεύουσα.
Ενδιαφέρον
Ενδιαφέρον
Ιστορικό.
Ενδιαφέρον
Συμβολικό.
Ενδιαφέρον
Αρχιτεκτονικό.
Ενδιαφέρον
Αρχαιολογικό.
Επισκέψιμο
Ναι
Ιστορικές ονομασίες
Batrakatash / Μπατρακατάς
Χρονολογία
Από : 550 π.Χ. (περίπου)
Έως : 300 π.Χ. (περίπου)
Βλέπε και ...
Λέξεις - Κλειδιά
Ανάγλυφο.
Ανάκτορο.
Αρριανός, συγγραφέας.
Αρχαιότητες.
Αχαιμενίδες Πέρσες.
Αχαιμενιδική Αυτοκρατορία / Περσική Αυτοκρατορία.
Βασιλική πρωτεύουσα, αρχαιότητα.
Γέφυρα.
Θησαυρός, εύρημα.
Κήπος.
Κύρος Β΄ ο Μέγας.
Μέγας Αλέξανδρος.
Μήδοι.
Οχυρώσεις ελληνιστικές.
Περσία.
Ταφικό μνημείο.