Νακς-ε Ροστάμ, Αχ. 02: Ταφικό μνημείο Ξέρξη Α΄
[Ταφικό Μνημείο]

> Υπό κατασκευή IN ENGLISH
Όνομα μνημείου
Νακς-ε Ροστάμ, Αχ. 02: Ταφικό μνημείο Ξέρξη Α΄
Είδος
Ταφικό Μνημείο
Θρησκεία / Δόγμα
Αρχαίες θρησκείες, θρησκεύματα. > Ζωροαστρική θρησκεία
Ενδιαφέρον
Ενδιαφέρον
Ιστορικό.
Κατάσταση
Μέτρια
Πρόσφατη επίσκεψη
8/4/2012
Χρόνος θανάτου
465 π.Χ.
Λέξεις - Κλειδιά
Αχαιμενίδες Πέρσες.
Κλασική εποχή.
Ξέρξης Α΄.
Ταφικό μνημείο.