Νακς-ε Ροστάμ, Σασ. 03: Ανάγλυφο Μπαχράμ Β΄
[Αντικείμενο / Έργο Τέχνης]

> Υπό κατασκευή IN ENGLISH
Κοινή ονομασία
Νακς-ε Ροστάμ, Σασ. 03: Ανάγλυφο Μπαχράμ Β΄
Αντικείμενο
Βραχογραφία / Μνημειακό ανάγλυφο σε βράχο
Είδος
Είδος
Καλλιτέχνημα / Έργο Τέχνης.
Υλικό
Υλικό
Πέτρα.
Κατάσταση
Μέτρια
Εποχή κατασκευής
290 (περίπου)
Λέξεις - Κλειδιά
Ανάγλυφο.
Βασιλική πομπή.
Βραχογραφία.
Ελαμιτικός πολιτισμός.
Εποχή Σιδήρου.
Σασανίδες / Σασσανίδες Πέρσες.
Σασανιδικός πολιτισμός.
Ύστερη Αρχαιότητα.