Νακς-ε Ροστάμ, Σασ. 07: Ανάγλυφο Σαπώρ Β΄
[Αντικείμενο / Έργο Τέχνης]

> Υπό κατασκευή IN ENGLISH
Κοινή ονομασία
Νακς-ε Ροστάμ, Σασ. 07: Ανάγλυφο Σαπώρ Β΄
Αντικείμενο
Βραχογραφία / Μνημειακό ανάγλυφο σε βράχο
Είδος
Είδος
Καλλιτέχνημα / Έργο Τέχνης.
Υλικό
Υλικό
Πέτρα.
Κατάσταση
Κακή
Λέξεις - Κλειδιά
Άλογο, άλογα.
Ανάγλυφο.
Βραχογραφία.
Μάχη.
Σαπώρ Β΄.
Σασανίδες / Σασσανίδες Πέρσες.
Ύστερη Αρχαιότητα.