Νομός Δυτικό Αζερμπαϊτζάν
[Τόπος]

> Υπό κατασκευή
Κοινή ονομασία
Νομός Δυτικό Αζερμπαϊτζάν
Χαρακτήρας
Χαρακτήρας
Νομός.
Λέξεις - Κλειδιά
Αζέροι.
Αρμενική εκκλησία, εκκλησίες.
Αρμένιοι.
Ασσύριοι, εποχή Σιδήρου.
Εποχή Σιδήρου.
Ιράν.
Λίμνη.
Νεστοριανοί, νεστοριανισμός.
Ουραρτού, πολιτισμός.
Περιβαλλοντικές καταστροφές.
Προϊστορικός οικισμός.
Πυρολατρεία.
Σασανιδικός πολιτισμός.
Τουρκία.