Περσέπολη: Θησαυροφυλάκιο
[Διοικητικό Κτίσμα]

> Υπό κατασκευή IN ENGLISH
Κοινή ονομασία
Περσέπολη: Θησαυροφυλάκιο
Επίσημη ονομασία
Θησαυροφυλάκιο και Κτίσμα εκατό κιόνων
Είδος
Είδος
Παλάτι.
Ενδιαφέρον
Ενδιαφέρον
Αρχαιολογικό.
Ενδιαφέρον
Αρχιτεκτονικό.
Ενδιαφέρον
Ιστορικό.
Ενδιαφέρον
Καλλιτεχνικό.
Επισκέψιμο
Ναι
Πρόσφατη επίσκεψη
8/4/2012
Βλέπε και ...
Λέξεις - Κλειδιά
Ανάγλυφο.
Αρχαιότητα.
Αχαιμενιδική Αυτοκρατορία / Περσική Αυτοκρατορία.
Δαρείος Α΄.
Επιγραφή, επιγραφές.
Ηρόδοτος.
Θεσμοί.
Λάφυρα.
Λεηλασία.
Μέγας Αλέξανδρος.
Μήδοι.
Νόμισμα, νομίσματα.
Ξέρξης Α΄.
Περσέπολη / Περσέπολις.
Πυρπόληση.
Σατραπείες.
Φόροι, φορολογία.
Χρυσός.