Περσέπολη: Πύλη των Εθνών
[Αρχαιολογικος Χώρος / Μνημείο]

> Υπό κατασκευή IN ENGLISH
Κοινή ονομασία
Περσέπολη: Πύλη των Εθνών
Τοποθεσία
Τοποθεσία
Σε Αρχαιολογικό Χώρο.
Είδος / Χαρακτήρας
Είδος / Χαρακτήρας
Θριαμβική Πύλη.
Είδος / Χαρακτήρας
Δημόσιο Κτίσμα.
Ενδιαφέρον
Ενδιαφέρον
Ιστορικό.
Ενδιαφέρον
Συμβολικό.
Ενδιαφέρον
Ιδεολογικό.
Ενδιαφέρον
Αρχιτεκτονικό.
Ενδιαφέρον
Καλλιτεχνικό.
Ενδιαφέρον
Αρχαιολογικό.
Ενδιαφέρον
Επιγραφικό.
Επισκέψιμο
Ναι
Γεγονότα
Ανέγερση
Τύπος γεγονότος
Ίδρυση / Οικοδόμηση
Χρονολογία
475 π.Χ.
Βλέπε και ...
Λέξεις - Κλειδιά
Αρχαιότητες.
Επιγραφή, επιγραφές.
Ιδεολογία.
Μυθολογικά όντα.
Ξέρξης Α΄.
Περσέπολη / Περσέπολις.
Φαρς.