Επιγραφή στον τάφο Δημητρίου Σκαναβή, 1788 (Επιγρ. ΑΠΑΝ 26)
[Επιγραφή]

> Υπό κατασκευή
Κοινή ονομασία
Επιγραφή στον τάφο Δημητρίου Σκαναβή, 1788 (Επιγρ. ΑΠΑΝ 26)
Περιεχόμενο / Είδος
Επιτύμβιο
Αρχική θέση
Στο λεγόμενο «Αρχοντικόν Νεκροταφείον» στο εκκλ. συγκρότημα της Αγίας Παρασκευής Χάσκιοϊ, Κ/Πολη
Γλώσσα επιγραφής
Γλώσσα επιγραφής
Ελληνικά.
Λέξεις - Κλειδιά
Επιγραφή, επιγραφές.
Επιτύμβιες πλάκες.
Μέση Οθωμανική περίοδος.
Σκαναβή, οικογένεια.
Χάσκιοϊ / Hasköy.
Χιώτες.