Βυζαντινή οχύρωση Ντιγιάρμπακιρ
[Οχυρωματικό Έργο]

> Υπό κατασκευή IN ENGLISH
Κοινή ονομασία
Βυζαντινή οχύρωση Ντιγιάρμπακιρ
Επίσημη ονομασία
Τα βυζαντινά Τείχη της Άμιδας
Είδος
Είδος
Τείχη / Οχειρώσεις.
Θαλάσσιο / Χερσαίο
Χερσαίο
Θέση / Σύγχρονο περιβάλλον
Θέση / Σύγχρονο περιβάλλον
Σε Αστικό Χώρο.
Ενδιαφέρον
Ενδιαφέρον
Αρχαιολογικό.
Ενδιαφέρον
Στρατιωτικής Τέχνης.
Ενδιαφέρον
Ιστορικό.
Ενδιαφέρον
Θέα.
Πρόσφατη επίσκεψη
3/6/2009
Χαρακτήρας σημερινής λειτουργίας
Χαρακτήρας σημερινής λειτουργίας
Επισκέψιμο.
Λέξεις - Κλειδιά
Άμιδα / Ντιγιάρμπακιρ.
Αναστάσιος Α΄, αυτοκράτορας.
Βασάλτης.
Βυζαντινές οχυρώσεις.
Ιουστινιανός Α΄, έργα.
Κινστέρνες / Δεξαμενές.
Πύργος, πύργοι.
Τίγρης ποταμός / Dicle.