Ντιγιάρμπακιρ. Μεσαιωνική γέφυρα στον Τίγρη
[Κτίσμα Οικονομικών Δραστηριοτήτων / Υποδομών]

> Υπό κατασκευή IN ENGLISH
Κοινή ονομασία
Ντιγιάρμπακιρ. Μεσαιωνική γέφυρα στον Τίγρη
Τοπική ονομασία
Gözlü Köprü, Diyarbakır
Είδος
Είδος
Γέφυρα.
Ενδιαφέρον
Ενδιαφέρον
Αρχιτεκτονικό.
Ενδιαφέρον
Επιγραφικό.
Επισκέψιμο
Αφύλακτο
Πρόσφατη επίσκεψη
3/6/2009
Βλέπε και ...
Λέξεις - Κλειδιά
Άμιδα / Ντιγιάρμπακιρ.
Ασιατική Τουρκία, Νοτιοανατολική / ΝΑ Ανατολία.
Βόρειος / Άνω Μεσοποταμία.
Γέφυρα.
Επιγραφή, επιγραφές.
Μεσαιωνική εποχή.
Τίγρης ποταμός / Dicle.
Υποδομές.