Παλαιό Παζάρι
[Κτίσμα Οικονομικών Δραστηριοτήτων / Υποδομών]

> Υπό κατασκευή IN ENGLISH
Κοινή ονομασία
Παλαιό Παζάρι
Είδος
Είδος
Εργαστήριο.
Είδος
Αγορά - Παζάρι.
Εν λειτουργία
Ναι
Ενδιαφέρον
Ενδιαφέρον
Εθνολογικό.
Επισκέψιμο
Ναι
Πρόσφατη επίσκεψη
10/4/2012
Λέξεις - Κλειδιά
Αγορά σκεπαστή.
Αγορές / παζάρια.
Εμπόριο.
Παραδοσιακά επαγγέλματα.
Χαλί, χαλιά.