Τζαμί της Παρασκευής του Γιάζντ
[Θρησκευτικό Μνημείο]

> Υπό κατασκευή IN ENGLISH
Κοινή ονομασία
Τζαμί της Παρασκευής του Γιάζντ
Τοπική ονομασία
Masjid-é Jam’é Yazd
Είδος
Τζαμί
Θρησκεία / Δόγμα
Ισλάμ. > Σιϊτικό δόγμα.
Εν λειτουργία
Ναι
Κατάσταση
Καλή
Ενδιαφέρον
Ενδιαφέρον
Αρχιτεκτονικό.
Ενδιαφέρον
Καλλιτεχνικό.
Πρόσφατη επίσκεψη
10/4/2012
Λέξεις - Κλειδιά
Ιράν Κεντρικό / Κεντρικό Ιράν.
Κεραμική.
Μεσαιωνική εποχή.
Μιναρές.
Τζαμί της Παρασκευής.