Καραβάνσεράι του Μέιμπόντ
[Κτίσμα Οικονομικών Δραστηριοτήτων / Υποδομών]

> Υπό κατασκευή
Κοινή ονομασία
Καραβάνσεράι του Μέιμπόντ
Τοπική ονομασία
Shah Abbasi Caravanserai (ή Shah Abbasi Rabat)
Επίσημη ονομασία
Σαφαβιδικό Καραβάνσεράι
Είδος
Είδος
Καραβάνσεραϊ.
Ενδιαφέρον
Ενδιαφέρον
Αρχιτεκτονικό.
Ενδιαφέρον
Εθνολογικό.
Επισκέψιμο
Ναι
Πρόσφατη επίσκεψη
11/4/2012
Άλλες χρήσεις
Μουσείο Υφαντών και τουριστικό κέντρο
Χρονολογία
2005
Περιγραφή
Το μεγάλο καραβάνσεράι έχει μετατραπεί σε κέντρο της τουριστικής κίνησης. Με τη φροντίδα του τοπικού Εθνικού Οργανισμού Πολιτιστικής Παράδοσης και Τουρισμού λειτουργούν εδώ: ένας μουσειακός χώρος που στεγάζει τα ταπητουργικά προϊόντα του Μέιμπόντ (γνωστά ως «ζίλου»), ένα εστιατόριο και μικρά τουριστικά μαγαζιά.
Λέξεις - Κλειδιά
Ιράν.
Καραβάν σαράι.
Μουσείο.
Σαφαβιδική περίοδος.
Υφαντουργεία.