Τζαμί της Παρασκευής στο παλαιό κέντρο του Ισπαχάν
[Θρησκευτικό Μνημείο]

> Υπό κατασκευή
Κοινή ονομασία
Τζαμί της Παρασκευής στο παλαιό κέντρο του Ισπαχάν
Τοπική ονομασία
Masjed-e Jameh Esfahan
Είδος
Τζαμί
Θρησκεία / Δόγμα
Ισλάμ. > Σιϊτικό δόγμα.
Εν λειτουργία
Ναι
Κατάσταση
Καλή
Πρόσφατη επίσκεψη
12/4/2012
Χρήσιμες πληροφορίες
Προσοχή: Πρόκειται για το εξαιρετικά ενδιαφέρον τζαμί του 11ου-15ου αι. στο παλαιό, δηλαδή το προ-σαφαβιδικό, Ισπαχάν. Ένα θαυμάσιο κτίσμα που λειτουργεί κυρίως σαν αρχαιολογικό μνημείο. Βλέπε Συνοδευτικό Υλικό
Βλέπε και ...
Λέξεις - Κλειδιά
Ιλχανάτο της Περσίας.
Ισλαμική αρχιτεκτονική.
Ισπαχάν / Εσφαχάν.
Κεραμική.
Μεσαιωνική εποχή.
Μιναρές.
Περσικός πολιτισμός.
Σαφαβιδική περίοδος.
Σελτζουκικά μνημεία.
Τζαμί της Παρασκευής.