Συγκρότημα «Ιμάμζαντέχ Ισμαήλ»
[Θρησκευτικό Μνημείο]

> Υπό κατασκευή IN ENGLISH
Κοινή ονομασία
Συγκρότημα «Ιμάμζαντέχ Ισμαήλ»
Τοπική ονομασία
Imāmzādeh Ismail / Esma’il
Είδος
Ισλαμικό Συγκρότημα
Θρησκεία / Δόγμα
Ισλάμ. > Σιϊτικό δόγμα.
Εν λειτουργία
Ναι
Κατάσταση
Κακή
Ενδιαφέρον
Ενδιαφέρον
Προσκυνηματικό.
Πρόσφατη επίσκεψη
12/4/2012
Λέξεις - Κλειδιά
Ισλαμικό προσκύνημα.
Ισπαχάν / Εσφαχάν.
Περσικός πολιτισμός.
Σαφαβιδική περίοδος.
Σελτζουκικά μνημεία.
Τζαμί.