Τζαμί του σεΐχη Λοφτολλάχ
[Θρησκευτικό Μνημείο]

> Υπό κατασκευή
Κοινή ονομασία
Τζαμί του σεΐχη Λοφτολλάχ
Τοπική ονομασία
Masjed-e Sheikh Loftollah
Είδος
Τζαμί
Θρησκεία / Δόγμα
Ισλάμ. > Σιϊτικό δόγμα.
Εν λειτουργία
Ναι
Κατάσταση
Καλή
Ενδιαφέρον
Ενδιαφέρον
Αρχιτεκτονικό.
Ενδιαφέρον
Θρησκευτικό.
Ενδιαφέρον
Καλλιτεχνικό.
Ενδιαφέρον
Επιγραφικό.
Πρόσφατη επίσκεψη
12/4/2012
Λέξεις - Κλειδιά
Αρχιτεκτονική.
Γυναίκες.
Επιγραφή, επιγραφές.
Ιράν.
Ισλαμικά δόγματα.
Ισπαχάν / Εσφαχάν.
Καλλιγραφία.
Κεραμική.
Λίβανος.
Σαφαβιδική περίοδος.
Σαχ Αμπάς Α΄ / Shah Abbas I.
Σιΐτες / Σηίτες.
Τρούλος.
Φωτιστικά μέσα.