Ρωμαίικο Σχολείο Ταταούλων / Κουρτουλούς
[Εκπαιδευτικό Κτίσμα / Ίδρυμα]

> Υπό κατασκευή
Κοινή ονομασία
Ρωμαίικο Σχολείο Ταταούλων / Κουρτουλούς
Τοπική ονομασία
Özel Kurtuluş Rum İlköğretim Okulu
Επίσημη ονομασία
Αστική Σχολή Κουρτουλούς (Ταταούλων)
Κατάσταση
Καλή
Πρόσφατη επίσκεψη
27/12/2007
Λέξεις - Κλειδιά
Κωνσταντινούπολη / Πόλη / Ιστανμπούλ.
Πέραν / Μπέιογλου.
Ρωμιοσύνη.
Σισλί / Σισλή / Şişli.
Σύγχρονη εποχή.
Σχολείο.
Ταταύλα / Κουρτουλούς.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.