Δήμος Μεγάλου Τσεκμετζέ
[Τόπος]

> Υπό κατασκευή IN ENGLISH
Κοινή ονομασία
Δήμος Μεγάλου Τσεκμετζέ
Τοπική ονομασία
Büyük Çekmece ilçesi
Φωνητική απόδοση
Μπουγιούκ Τσεκμεντζέ ιλτσεσί
Χαρακτήρας
Χαρακτήρας
Δήμος.
Διοικητική κατάταξη
Είναι ένας από τους ευρωπαϊκούς δήμους του παλαιού Νομού Κωνσταντινουπόλεως / σήμερα Μητροπολιτικού Δήμου Κωνσταντινουπόλεως (İstanbul Büyük Şehir Belediyesi / İBB).
Βλέπε και ...
Λέξεις - Κλειδιά
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Εγνατία οδός.
Θρακιώτες.
Μεγάλος Τσεκμετζές / Büyükçekmece, λίμνη.
Μητρόπολη Μετρών και Αθύρων, Οικ. Πατριαρχείο.