Ενεπίγραφη ελληνιστική στήλη από την Λαοδίκεια της Μηδίας
[Αντικείμενο / Έργο Τέχνης]

> Υπό κατασκευή
Κοινή ονομασία
Ενεπίγραφη ελληνιστική στήλη από την Λαοδίκεια της Μηδίας
Αντικείμενο
Λίθινη ενεπίγραφη στήλη
Είδος
Είδος
Αρχαιολογικό.
Χρήση / Χαρακτήρας
Χρήση / Χαρακτήρας
Χρηστικό.
Υλικό
Υλικό
Πέτρα.
Κατάσταση
Μέτρια
Εποχή κατασκευής
193 π.Χ. (περίπου)
Εργαστήριο
Το έργο μοιάζει να κατασκευάστηκε σε κάποιο τοπικό (επαρχιακό) εργαστήριο: η επιγραφή είναι μάλλον άτσαλα σκαλισμένη, σαν να μην είχε υπολογιστεί καλά ο χώρος.
Τόπος εύρεσης
Σε περιοχή της πόλης Ναχαβάντ, στο Δυτικό Ιράν
Βρίσκεται σήμερα
Τεχεράνη. Η ενεπίγραφη στήλη βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Τμήμα του Εθνικού Μουσείου του Ιράν.
Επιγραφή
Η επιγραφή καλύπτει όλη σχεδόν την μπροστινή επιφάνεια της στήλης και αναπτύσσεται σε τριάντα στίχους.
Εποχή επιγραφής
Ελληνιστική εποχή
Λέξεις - Κλειδιά
Ανασκαφές.
Αντίοχος Γ΄ Μέγας.
Αρχαιολογικό Μουσείο.
Ελληνιστική εποχή.
Επιγραφή, επιγραφές.
Περσία.
Σελευκίδες βασιλείς.
Σελευκιδικό Βασίλειο / Βασίλειο Σελευκιδών.
Τεχεράνη.