Αρχαιολογικό Μουσείο Χάμα
[Μουσείο]

> Υπό κατασκευή
Κοινή ονομασία
Αρχαιολογικό Μουσείο Χάμα
Διεθνής ονομασία
Hama Museum
Είδος
Είδος
Αρχαιολογικό.
Χαρακτήρας
Δημόσιο
Εν λειτουργία
Ναι
Κατάσταση
Συλημένο
Πρόσφατη επίσκεψη
6/11/2009
Λέξεις - Κλειδιά
Αρχαιολογικό Μουσείο.
Αρχαιότητες.
Γλυπτό, γλυπτά.
Λεηλασία.
Ψηφιδωτά δάπεδα.