Παλάτι Αζέμ, Χάμα
[Διοικητικό Κτίσμα]

> Υπό κατασκευή
Κοινή ονομασία
Παλάτι Αζέμ, Χάμα
Τοπική oνομασία
Beit al-Azem, Hama
Είδος
Είδος
Παλάτι.
Είδος
Κατοικία κυβερνήτη.
Ενδιαφέρον
Ενδιαφέρον
Αρχιτεκτονικό.
Ενδιαφέρον
Καλλιτεχνικό.
Επισκέψιμο
Ναι
Πρόσφατη επίσκεψη
6/11/2009
Λέξεις - Κλειδιά
Μέση Οθωμανική περίοδος.
Ξυλόγλυπτα.
Οίκος, οικογένεια.
Παλάτι, παλάτια.
Συρία οθωμανική.