Η Απάμεια εντός των τειχών
[Αρχαιολογικος Χώρος / Μνημείο]

> Υπό κατασκευή IN ENGLISH
Κοινή ονομασία
Η Απάμεια εντός των τειχών
Τοπική ονομασία
Afamyyia
Τοποθεσία
Τοποθεσία
Στην Ύπαιθρο.
Τοποθεσία
Σε Υδροβιότοπο.
Είδος / Χαρακτήρας
Είδος / Χαρακτήρας
Πόλη / Αστικό Κέντρο.
Ενδιαφέρον
Ενδιαφέρον
Μεγάλο.
Ενδιαφέρον
Φυσικού Περιβάλλοντος.
Ενδιαφέρον
Βιωμένου Περιβάλλοντος.
Ενδιαφέρον
Ιστορικό.
Ενδιαφέρον
Αρχιτεκτονικό.
Ενδιαφέρον
Αρχαιολογικό.
Εν λειτουργία
Ναι
Επισκέψιμο
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αγορά.
Αντιόχεια / Αντάκια.
Απάμεια Συρίας / Afamyyia.
Αρχαίος ναός.
Αρχαιότητες.
Δίας / Ζευς.
Ελληνιστική εποχή.
Θέατρο αρχαίο.
Θέρμες, δημόσια λουτρά.
Ιουλιανός αυτοκράτορας.
Κλήρος, κληρικοί.
Λεηλασία.
Μακεδόνες.
Νεοπλατωνισμός, νεοπλατωνικοί.
Ορόντης ποταμός.
Οχυρώσεις ελληνιστικές.
Πάρθοι.
Πρωτοβυζαντινά κτίσματα.
Πύλη, πύλες.
Ρωμαϊκή, Αυτοκρατορική περίοδος.
Σασανίδες / Σασσανίδες Πέρσες.
Σεισμοί.
Σελευκιδικό Βασίλειο / Βασίλειο Σελευκιδών.
Σέλευκος Α΄ Νικάτωρ.
Συρία ΒΔ.
Συρία, Βυζαντινή περίοδος.
Τραϊανός.
Ύστερη Αρχαιότητα.
Ψηφιδωτά δάπεδα.