Μάκρη Νομού Έβρου
[Τόπος]

> Υπό κατασκευή
Κοινή ονομασία
Μάκρη Νομού Έβρου
Χαρακτήρας
Χαρακτήρας
Οικισμός.
Διοικητική κατάταξη
Το ιστορικό χωριό Μάκρη υπάγεται στην Τοπική Κοινότητα Μάκρης της Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρουπόλεως του Νομού Έβρου.
Λέξεις - Κλειδιά
Αιγαιακή Θράκη.
Αιγαίο ΒΑ.
Έβρος, Νομός Έβρου.
Εγνατία οδός.
Ελαιώνας.
Θρακικό Αρχιπέλαγος.
Λιμάνι.
Μεσοβυζαντινή περίοδος.
Οθωμανική εποχή.
Οικισμός.
Ορθόδοξες εκκλησίες.
Σπήλαιο.
Ύστερη Βυζαντινή περίοδος.