Αρχαία Βόστρα / Μπόζρα: το Θέατρο
[Κτίσμα Κοινωνικών Δραστηριοτήτων / Κατοικία]

> Υπό κατασκευή
Κοινή ονομασία
Αρχαία Βόστρα / Μπόζρα: το Θέατρο
Είδος
Είδος
Θέατρο.
Κατάσταση
Άγνωστη 2014
Επισκέψιμο
Ναι
Πρόσφατη επίσκεψη
8/11/2009
Θέση / Σύγχρονο περιβάλλον
Θέση / Σύγχρονο περιβάλλον
Στην Ύπαιθρο.
Διεύθυνση
Βρίσκεται ανάμεσα στην κωμόπολη Μπόζρα και τον αρχαιολογικό χώρο των Βόστρων / Μπόζρα
Βλέπε και ...
Λέξεις - Κλειδιά
Θέατρο αρχαίο.
Κάστρο.
Μεσαιωνική εποχή.
Μουσείο.
Μπόζρα / Βόστρα.
Ρωμαϊκή, Αυτοκρατορική περίοδος.
Σελτζούκοι.
Συρία Νότια.