Αραμαϊκό Ιερό Αΐν Ντάρα
[Αρχαιολογικό Μνημείο Θρησκευτικού Χαρακτήρα]

> Υπό κατασκευή
Κοινή ονομασία
Αραμαϊκό Ιερό Αΐν Ντάρα
Τοπική ονομασία
Ayn Dara
Είδος
Ιερό
Θρησκεία / Δόγμα
Αρχαίες θρησκείες, θρησκεύματα. > Μέσης Ανατολής
Ενδιαφέρον
Ενδιαφέρον
Αρχαιολογικό.
Ενδιαφέρον
Εθνολογικό.
Ενδιαφέρον
Θρησκευτικό.
Ενδιαφέρον
Καλλιτεχνικό.
Ενδιαφέρον
Ιστορικό.
Κατάσταση
Άγνωστη 2014
Χαρακτήρας σημερινής λειτουργίας
Χαρακτήρας σημερινής λειτουργίας
Επισκέψιμο Μνημείο.
Λέξεις - Κλειδιά
Ανατολικές λατρείες.
Αραμαίοι.
Αρχαίος ναός.
Βασάλτης.
Εποχή Σιδήρου.
Ιερό / Ιερά.
Μυθολογικά όντα.
Συρία ΒΔ.