Γέφυρα Έβρου στην Αδριανούπολη
[Κτίσμα Οικονομικών Δραστηριοτήτων / Υποδομών]

> Υπό κατασκευή IN ENGLISH
Κοινή ονομασία
Γέφυρα Έβρου στην Αδριανούπολη
Τοπική ονομασία
Meriç Köprüsü / Mecidiye Köprüsü ή και Yeni Köprüsü
Είδος
Είδος
Γέφυρα.
Εν λειτουργία
Ναι
Ενδιαφέρον
Ενδιαφέρον
Αρχιτεκτονικό.
Επισκέψιμο
Αφύλακτο
Πρόσφατη επίσκεψη
28/5/2015
Βλέπε και ...
Λέξεις - Κλειδιά
Αδριανούπολις / Αδριανούπολη / Edirne.
Αμπντούλμετσίτ / Αβδούλ Μετσήτ, σουλτάνος.
Γέφυρα.
Έβρος ποταμός.
Ποτάμι.
Τουρκοελληνικά σύνορα.
Υποδομές.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.