Ρούμκαλε / Χρόμγκλα, έρημη καστροπολιτεία
[Οχυρωματικό Έργο]

> Υπό κατασκευή
Κοινή ονομασία
Ρούμκαλε / Χρόμγκλα, έρημη καστροπολιτεία
Τοπική ονομασία
Rumkale
Είδος
Είδος
Κάστρο.
Θαλάσσιο / Χερσαίο
Χερσαίο
Θέση / Σύγχρονο περιβάλλον
Θέση / Σύγχρονο περιβάλλον
Στην Ύπαιθρο.
Θέση / Σύγχρονο περιβάλλον
Απομακρυσμένη.
Ενδιαφέρον
Ενδιαφέρον
Αρχιτεκτονικό.
Ενδιαφέρον
Αρχαιολογικό.
Ενδιαφέρον
Στρατηγικό.
Ενδιαφέρον
Στρατιωτικής Τέχνης.
Ενδιαφέρον
Ιστορικό.
Ενδιαφέρον
Θέα.
Γεγονότα
Ίδρυση
Τύπος γεγονότος
Οικοδόμηση
Χρονολογία
850 π.Χ. (περίπου)
Ανοικοδόμηση στα ελληνιστικά χρόνια
Τύπος γεγονότος
Ανοικοδόμηση
Χρονολογία
300 π.Χ. (περίπου)
Επισκευές
Τύπος γεγονότος
Ανοικοδόμηση
Χρονολογία
200 (περίπου)
Φραγκική Κομητεία της Έδεσσας / Comté d’Edesse
Τύπος γεγονότος
Αλλαγή Κυριότητας
Χρονολογία
Από : 1116 (περίπου)
Έως : 1149
Έδρα του Καθολικάτου της Αρμενικής Αποστολικής Εκκλησίας
Τύπος γεγονότος
Αλλαγή Κυριότητας
Χρονολογία
Από : 1149
Έως : 6/1292
Καστροπολιτεία
Τύπος γεγονότος
Αλλαγή χρήσης
Χρονολογία
Από : 1151 (περίπου)
Έως : 1292
Τόρος Ροζλίν, αγιογράφος
Τύπος γεγονότος
Ιστορικά Πρόσωπα
Χρονολογία
Από : 1215 (περίπου)
Έως : 1270 (περίπου)
Πολιορκία - άλωση του Χρόμγκλα από τους Μαμελούκους
Τύπος γεγονότος
Πολιορκία
Χρονολογία
Από : 27/5/1292
Έως : 28/6/1292
Στα εδάφη των Μαμελούκων σουλτάνων της Αιγύπτου και Συρίας
Τύπος γεγονότος
Αλλαγή Κυριότητας
Χρονολογία
Από : 28/6/1292
Έως : 8/1516
Οθωμανική περίοδος
Τύπος γεγονότος
Αλλαγή Κυριότητας
Χρονολογία
Από : 1516
Έως : 1920
Βομβαρδισμός
Τύπος γεγονότος
Ανθρώπινες Καταστροφές
Χρονολογία
6/1839
Φράγματα Ευφράτη - Πρόγραμμα GAP
Τύπος γεγονότος
Ανθρώπινες Καταστροφές
Χρονολογία
Από : 1990 (περίπου)
Έως : 2001
Έργα στήριξης και αναστήλωσης
Τύπος γεγονότος
Επισκευή / Αναστήλωση
Χρονολογία
2006 (περίπου)
Ιστορικές ονομασίες
Qal’at al-Rum, Rum Kale
Χρονολογία
Από : 650 (περίπου)
Έως : 1920 (περίπου)
Πρόσφατη επίσκεψη
6/2009
Λέξεις - Κλειδιά
Αρμενικά μνημεία.
Αρμενική Αποστολική Εκκλησία (Γρηγοριανή).
Αρμενική εκκλησία, εκκλησίες.
Αρμενικός πολιτισμός.
Αρμένιοι Πατριάρχες.
Ασιατική Τουρκία, Νοτιοανατολική / ΝΑ Ανατολία.
Ελληνιστική εποχή.
Εποχή Σιδήρου.
Ευφράτης ποταμός.
Ζεύγμα, πόλη.
Ιμπραήμ πασάς, Αίγυπτος.
Κάστρο.
Καταστροφή μνημείων.
Κομητεία Εδέσσης / Comté d’Edesse.
Κούρδοι.
Μαμελούκοι.
Μεσαιωνική εποχή.
Οχυρωματική τέχνη.
Περιβαλλοντικές καταστροφές.
Πόλεμος.
Πολιορκία.
Σελίμ Α΄, σουλτάνος.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.
Φραγκοκρατούμενη Μέση Ανατολή.
Χειρόγραφα.