Κουρούτσεσμέ
[Τόπος]

> Υπό κατασκευή
Κοινή ονομασία
Κουρούτσεσμέ
Τοπική ονομασία
Kuruçeşme mahallesi, Beşiktaş ilçesi
Φωνητική απόδοση
Κουρούτσεσμε μαχαλλεσί
Επίσημη ονομασία
Δημοτικό διαμέρισμα Κουρούτσεσμέ / Ξηροκρήνης του Δήμου Μπεσίκτας
Χαρακτήρας
Χαρακτήρας
Προάστιο.
Διοικητική κατάταξη
Το Κουρούτσεσμε είναι ένα από τα βοσπορινά δημοτικά διαμερίσματα (ένας μαχαλάς με εκλεγμένο μουχτάρη και διαμερισματικούς συμβούλους) του Δήμου Μπεσίκτας / Beşiktaş ilçesi.
Λέξεις - Κλειδιά
Αγίασμα, αγιάσματα.
Αρμενική Κοινότητα Κωνσταντινουπόλεως.
Βόσπορος.
Δημήτριος, άγιος.
Επαύλεις, μέγαρα.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Μεγάλη του Γένους Σχολή.
Μέση Οθωμανική περίοδος.
Ξηροκρήνη / Κουρούτσεσμέ.
Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως.
Πατριαρχική Ακαδημία.
Πατριαρχική αυλή, Φανάρι.
Ρωμιοσύνη.
Σύγχρονη εποχή.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.
Φαναριώτες.