Λειψανοθήκη από εργαστήριο της βυζαντινής Τραπεζούντας (γύρω στα 1390-1430) στο Θησαυροφυλάκιο του Αγίου Μάρκου
[Αντικείμενο / Έργο Τέχνης]

> Υπό κατασκευή
Κοινή ονομασία
Λειψανοθήκη από εργαστήριο της βυζαντινής Τραπεζούντας (γύρω στα 1390-1430) στο Θησαυροφυλάκιο του Αγίου Μάρκου
Είδος
Είδος
Κειμήλιο.
Χρήση / Χαρακτήρας
Χρήση / Χαρακτήρας
Θρησκευτικό.
Υλικό
Υλικό
Άργυρος / Ασήμι.
Υλικό
Ξύλο.
Υλικό
Χρυσός.
Κατάσταση
Άριστη
Εποχή κατασκευής
1400 (περίπου)
Εργαστήριο
Τραπεζουντινό
Βρίσκεται σήμερα
Βενετία, Θησαυροφυλάκιο του Αγίου Μάρκου [Tesoro αρ. ευρ. 133]
Επιγραφή
«Υμείς μεν ου πτήξαντες αιμάτων χύσεις | μάρτυρες ηθλήσατε πανσθενεστάτως• | τους της εώας ακλινείς στύλους λέγω, το λαμπρόν ευτύχημα Τραπεζουντίων | πρώταθλον Ευγένιον άμα δ' Ακύλαν | Ουαλ[λ]εριανόν τε σύν Κανιδίω. | Και την αμοιβ[ή]ν των αμετρήτων πόνων | ο Χριστός αυτός εστιν υμίν παρέχων• | και γάρ δίδωσι τους στεφάνους αξίως. | Εγώ δ' ο τάλας πλημμελημάτων γέμων | υμάς μεσίτας της εμής σωτηρίας | τίθημι φυγείν την καταδίκην θέλων».
Εποχή επιγραφής
Ύστερη Βυζαντινή περίοδος
Λέξεις - Κλειδιά
Άγιοι, αγίες.
Αργυροχοΐα.
Αυτοκρατορία της Τραπεζούντος.
Βενετία.
Βησσαρίων, κληρικός.
Βυζαντινή τέχνη.
Επιγραφή, επιγραφές.
Ευγένιος, άγιος.
Κειμήλια.
Μεγαλοκομνηνοί Τραπεζούντος.
Μουσείο.
Ύστερη Βυζαντινή περίοδος.
Χριστός / Ιησούς Χριστός.