Γιώργης φύλακας Κοιμητ Μεσαχώρου
[Πρόσωπο / Ασχολία / Επάγγελμα]

> Υπό κατασκευή
Όνομα / Ονομασία
Γιώργης φύλακας Κοιμητ Μεσαχώρου
Επάγγελμα / Ιδιότητα / Ασχολία
Φύλακας του Ρωμαίικου Κοιμητηρίου Μεσαχώρου / Ορτάκιοϊ
Λέξεις - Κλειδιά
Βόσπορος.
Κωνσταντινούπολη, ρωμαίικα κοιμητήρια.
Ρωμιοσύνη.