Το Κάστρο της Μυτιλήνης
[Οχυρωματικό Έργο]

> Υπό κατασκευή
Κοινή ονομασία
Το Κάστρο της Μυτιλήνης
Είδος
Είδος
Κάστρο.
Θαλάσσιο / Χερσαίο
Θαλάσσιο
Θέση / Σύγχρονο περιβάλλον
Θέση / Σύγχρονο περιβάλλον
Σε Αστικό Χώρο.
Ενδιαφέρον
Ενδιαφέρον
Αρχιτεκτονικό.
Ενδιαφέρον
Αρχαιολογικό.
Ενδιαφέρον
Στρατηγικό.
Ενδιαφέρον
Ιστορικό.
Ενδιαφέρον
Επιγραφικό.
Ενδιαφέρον
Θέα.
Γεγονότα
Ανέγερση
Τύπος γεγονότος
Οικοδόμηση
Χρονολογία
6ος αιώνας
Ανοικοδόμηση / Επέκταση
Τύπος γεγονότος
Ανοικοδόμηση
Χρονολογία
1/4/1373
Σεισμός τον 14ο αιώνα
Τύπος γεγονότος
Φυσικές Καταστροφές
Χρονολογία
6/8/1383
Επισκευές / Ανοικοδόμηση
Τύπος γεγονότος
Επισκευή / Αναστήλωση
Χρονολογία
1460
Πολιορκία και Άλωση
Τύπος γεγονότος
Αλλαγή Κυριότητας
Χρονολογία
13/9/1462
Επέκταση / Ανοικοδόμηση
Τύπος γεγονότος
Επέκταση
Χρονολογία
Από : 16ος αιώνας
Έως : 17ος αιώνας
Προσφυγικές κατοικίες, φυλακές, οίκοι ανοχής
Τύπος γεγονότος
Αλλαγή χρήσης
Χρονολογία
1922
Σύγχρονη εποχή
Τύπος γεγονότος
Αλλαγή χρήσης
Χρονολογία
Από : 1970 (περίπου)
Έως : 21ος αιώνας
Πρόσφατη επίσκεψη
28/6/2016
Χαρακτήρας σημερινής λειτουργίας
Χαρακτήρας σημερινής λειτουργίας
Επισκέψιμο.
Λέξεις - Κλειδιά
Αγίασμα, αγιάσματα.
Αιγαίο Ανατολικό.
Αρχαιότητες.
Βυζαντινές οχυρώσεις.
Γατιλούζοι / Gattilusi, οικογένεια.
Γενοβέζικα κτίσματα.
Ελληνιστικά οχυρά.
Κάστρο.
Λέσβος.
Μεσαιωνική εποχή.
Μυτιλήνη, πόλη.
Οθωμανική εποχή.
Οχυρώσεις.
Πύργος, πύργοι.
Ύστερη Βυζαντινή περίοδος.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.