Το Κάστρο του Μολύβου / της Μήθυμνας
[Οχυρωματικό Έργο]

> Υπό κατασκευή
Κοινή ονομασία
Το Κάστρο του Μολύβου / της Μήθυμνας
Επίσημη ονομασία
Φρούριο Μολύβου / Μήθυμνας
Τοπική ονομασία
Το Κάστρο
Είδος
Είδος
Κάστρο.
Είδος
Τείχη / Οχειρώσεις.
Είδος
Πύργος.
Θαλάσσιο / Χερσαίο
Χερσαίο
Θέση / Σύγχρονο περιβάλλον
Θέση / Σύγχρονο περιβάλλον
Σε Οικισμό.
Ενδιαφέρον
Ενδιαφέρον
Αρχιτεκτονικό.
Ενδιαφέρον
Αρχαιολογικό.
Ενδιαφέρον
Ιστορικό.
Ενδιαφέρον
Θέα.
Πρόσφατη επίσκεψη
13/8/2019
Χαρακτήρας σημερινής λειτουργίας
Χαρακτήρας σημερινής λειτουργίας
Επισκέψιμο.
Χαρακτήρας σημερινής λειτουργίας
Χώρος Εκδηλώσεων.
Βλέπε και ...
Λέξεις - Κλειδιά
Αιγαίο Ανατολικό.
Βυζαντινές οχυρώσεις.
Γατιλούζοι / Gattilusi, οικογένεια.
Γενοβέζικα κτίσματα.
Εικοστός πρώτος αιώνας.
Επιγραφή, επιγραφές.
Κάστρο.
Μεσαιωνική εποχή.
Μεχμέτ Β΄ ο Πορθητής.
Μουσική.
Οθωμανικά μνημεία.
Οθωμανική εποχή.
Οχυρώσεις.
Σεισμοί.
Σελίμ Β΄, σουλτάνος.
Σύγχρονη εποχή.
Τρωάδα, χερσόνησος.
Ύστερη Βυζαντινή περίοδος.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.