Κάστρο Σαγιούν / Κάστρο «του Σαλαντίν»
[Οχυρωματικό Έργο]

> Υπό κατασκευή
Κοινή ονομασία
Κάστρο Σαγιούν / Κάστρο «του Σαλαντίν»
Τοπική ονομασία
Qal'at Salah al-Din
Φωνητική απόδοση
Καλαάτ Σαλάχ αλ-Ντιν
Είδος
Είδος
Κάστρο.
Θαλάσσιο / Χερσαίο
Χερσαίο
Θέση / Σύγχρονο περιβάλλον
Θέση / Σύγχρονο περιβάλλον
Στην Ύπαιθρο.
Ενδιαφέρον
Ενδιαφέρον
Αρχιτεκτονικό.
Ενδιαφέρον
Στρατηγικό.
Ενδιαφέρον
Στρατιωτικής Τέχνης.
Ενδιαφέρον
Ιστορικό.
Ενδιαφέρον
Θέα.
Γεγονότα
Πρώτη οικοδομική φάση: το βυζαντινό οχυρό
Τύπος γεγονότος
Οικοδόμηση
Χρονολογία
980 (περίπου ± 5 έτη)
Φράγκικο φέουδο και δεύτερη οικοδομική φάση
Τύπος γεγονότος
Αλλαγή Κυριότητας
Χρονολογία
Από : 1108
Έως : 7/1188
Ο Σαλαντίν πολιορκεί το Κάστρο
Τύπος γεγονότος
Πολιορκία
Χρονολογία
Από : 26/7/1188
Έως : 29/7/1188
T. E. Lawrence
Τύπος γεγονότος
Ιστορικά Πρόσωπα
Χρονολογία
8/1909
Πρόσφατη επίσκεψη
9/10/2005
Χαρακτήρας σημερινής λειτουργίας
Χαρακτήρας σημερινής λειτουργίας
Επισκέψιμο.
Βλέπε και ...
Λέξεις - Κλειδιά
Αγιουβίδες, δυναστεία / Ayyubids.
Βυζαντινά μνημεία.
Ιωάννης Τζιμισκής, αυτοκράτορας.
Κάστρο.
Κινστέρνες / Δεξαμενές.
Μαμελούκοι.
Μεσαιωνική εποχή.
Μέση Βυζαντινή περίοδος.
ΟΥΝΕΣΚΟ.
Οχυρωματική τέχνη.
Παλάτι, παλάτια.
Πεύκο, πεύκη.
Πριγκιπάτο Αντιοχείας / Principauté de Antioche.
Πύργος, πύργοι.
Σαλαδίνος, ηγέτης / Σαλαντίν / Salah ad-Din.
Συρία ΒΔ.
Συρία, Βυζαντινή περίοδος.
Τάφρος.
Τζαμί.
Φράγκοι.
Φραγκοκρατούμενη Μέση Ανατολή.