Μυστράς, το Κάστρο
[Οχυρωματικό Έργο]

> Υπό κατασκευή
Κοινή ονομασία
Μυστράς, το Κάστρο
Είδος
Είδος
Κάστρο.
Θαλάσσιο / Χερσαίο
Χερσαίο
Θέση / Σύγχρονο περιβάλλον
Θέση / Σύγχρονο περιβάλλον
Σε Αρχαιολογικό Χώρο.
Θέση / Σύγχρονο περιβάλλον
Στην Ύπαιθρο.
Ενδιαφέρον
Ενδιαφέρον
Ιστορικό.
Ενδιαφέρον
Θέα.
Χαρακτήρας σημερινής λειτουργίας
Χαρακτήρας σημερινής λειτουργίας
Επισκέψιμο.
Λέξεις - Κλειδιά
Γοδεφρείδος Β΄ Βιλλαρδουίνος.
Γουλιέλμος Βιλλαρδουίνος.
Κάστρο.
Λακωνία.
Μεσαιωνική εποχή.
Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγος.
Μυστράς.
Οχυρώσεις.
Ύστερη Βυζαντινή περίοδος.