Αρχαιολογικό Μουσείο Σωζόπολης / Sozopol
[Μουσείο]

> Υπό κατασκευή
Κοινή ονομασία
Αρχαιολογικό Μουσείο Σωζόπολης / Sozopol
Διεύθυνση
Ulitsa (οδός) Han Krum 2, Sozopol
Είδος
Είδος
Αρχαιολογικό.
Χαρακτήρας
Δημόσιο
Εν λειτουργία
Ναι
Κατάσταση
Καλή
Βλέπε και ...
Λέξεις - Κλειδιά
Άγκυρα, άγκυρες.
Αμφορείς.
Απολλωνία / Σωζόπολις / Sozopol.
Βουλγαρία.
Μαύρη Θάλασσα, δυτικά παράλια.
Σωζόπολις / Απολλωνία / Sozopol.