Σουρπ Γκαραμπέντ στο Σκούταρι, ναός
[Θρησκευτικό Μνημείο]

> Υπό κατασκευή
Κοινή ονομασία
Σουρπ Γκαραμπέντ στο Σκούταρι, ναός
Τοπική ονομασία
Surp Garabed Kilisesi, Üsküdar
Είδος
Εκκλησἰα
Θρησκεία / Δόγμα
Χριστιανική. > Αρμενική Αποστολική Εκκλησία (Γρηγοριανή).
Εν λειτουργία
Ναι
Κατάσταση
Άριστη
Ενδιαφέρον
Ενδιαφέρον
Ιστορικό.
Ενδιαφέρον
Προσκυνηματικό.
Ενδιαφέρον
Επιγραφικό.
Πρόσφατη επίσκεψη
2/9/2017
Διεύθυνση
Χρήσιμες πληροφορίες
Βρίσκεται στο ομώνυμο εκκλ. συγκρότημα, στα ψηλώματα πάνω από το Σκούταρι (δείτε την Ταυτότητα)
Λέξεις - Κλειδιά
Κωνσταντινούπολη, αρμένικες εκκλησίες.
Σκούταρι / Ουσκουντάρ.