Επιγραφή του 1903 στο καμπαναριό του Αγ. Κωνσταντίνου στα Ψωμαθειά (Επ. 37)
[Επιγραφή]

> Υπό κατασκευή
Κοινή ονομασία
Επιγραφή του 1903 στο καμπαναριό του Αγ. Κωνσταντίνου στα Ψωμαθειά (Επ. 37)
Περιεχόμενο / Είδος
Το καλλιγραφικά γραμμένο κείμενο των οκτώ αράδων αναφέρει τα ονόματα των επιτρόπων που διαχειρίστηκαν τα χρήματα από τον έρανο για την ανέγερση του τριώροφου καμπαναριού στην είσοδο του περίβολου των Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης στα Ψωμαθειά το 1903. Προηγείται η αναφορά στις κεφαλές της σουλτανικής και της εκκλησιαστικής αρχής: το όνομα του σουλτάνου και του Πατριάρχη.
Περιγραφή / Διαστάσεις
Μαρμάρινη πλάκα. Διαστάσεις: μήκος 103 εκ, ύψος 52 εκ, πάχος 2 εκ
Αρχική θέση
Η ενεπίγραφη μαρμάρινη πλάκα είναι εντοιχισμένη στην ανατολική εσωτ. πλευρά του κάτω μέρους του τριώροφου καμπαναριού, που λειτουργούσε και ως είσοδος στο εκκλ. συγκρότημα, ώστε να διαβάζεται από όσους εισέρχονται. Βλ και Φωτ Υλικό
Σημερινή θέση
Στην αρχική θέση
Κατάσταση
Άριστη
Γλώσσα επιγραφής
Γλώσσα επιγραφής
Ελληνικά.
Λέξεις - Κλειδιά
Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη.
Αμπντούλ Χαμίντ Β΄ / Αβδούλ Χαμίτ Β΄.
Επιγραφή, επιγραφές.
Ιωακείμ Γ΄ Οικουμενικός Πατριάρχης.
Καμπαναριό.
Κωνσταντινούπολη, 20ός αι..
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Ρωμαίικη Κοινότητα Κωνσταντινουπόλεως.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.
Ψωμαθειά / Koça Mustafa Paşa / Samatya.