Μεταξάδες, Άγιος Αθανάσιος κοιμητηριακός ναός
[Χριστιανορθόδοξο Μνημείο]

> Υπό κατασκευή
Κοινή ονομασία
Μεταξάδες, Άγιος Αθανάσιος κοιμητηριακός ναός
Είδος
Κοιμητηριακός Ναός
Επίσημη ονομασία
Άγιος Αθανάσιος Μεταξάδων Έβρου
Ενδιαφέρον
Ενδιαφέρον
Ανθρωπολογικό.
Ενδιαφέρον
Ιστορικό.
Ενδιαφέρον
Προσκυνηματικό.
Διεύθυνση
Βρίσκεται στο δυτικό άκρο του παραδοσιακού οικισμού
Λέξεις - Κλειδιά
Δέκατος έβδομος αιώνας.
Δέκατος ένατος αιώνας.
Δέκατος όγδοος αιώνας.
Έβρος, Νομός Έβρου.
Εικοστός αιώνας.
Νεκροταφείο.
Ορθόδοξες εκκλησίες.
Ταφόπλακες.