Ο άγιος Μερκούριος φονεύει τον αυτοκράτορα Ιουλιανό
[Αντικείμενο / Έργο Τέχνης]

> Υπό κατασκευή
Κοινή ονομασία
Ο άγιος Μερκούριος φονεύει τον αυτοκράτορα Ιουλιανό
Επίσημη ονομασία
Ο άγιος Μερκούριος φονεύει τον αυτοκράτορα Ιουλιανό (τον επονομαζόμενο «Παραβάτη»)
Αντικείμενο
Φορητή εικόνα του 15ου αιώνα
Είδος
Είδος
Λατρευτικό.
Χρήση / Χαρακτήρας
Χρήση / Χαρακτήρας
Θρησκευτικό.
Χρήση / Χαρακτήρας
Καλλιτεχνικό.
Υλικό
Υλικό
Ξύλο.
Κατάσταση
Μέτρια
Εποχή κατασκευής
1475 (περίπου)
Βρίσκεται σήμερα
Στο Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας (ΒΜΒ). Στις συλλογές του δεύτερου ορόφου. Αριθμός Ευρετηρίου της Συλλογής Βεροίας (ΑΕΣΒ) 92
Επιγραφή
Δύο
Εποχή επιγραφής
Τελευταίο τέταρτο του 15ου αιώνα: 1475-1500
Λέξεις - Κλειδιά
Άλογο, άλογα.
Εικόνα φορητή.
Έφιππος, έφιπποι / Καβαλάρης.
Ιουλιανός αυτοκράτορας.
Μερκούριος, άγιος.
Μεταβυζαντινή τέχνη.