Ρωμαίικο Σχολείο Μακροχωρίου
[Εκπαιδευτικό Κτίσμα / Ίδρυμα]

> Υπό κατασκευή
Κοινή ονομασία
Ρωμαίικο Σχολείο Μακροχωρίου
Τοπική ονομασία
Özel Bakırköy Rum İlköğretim Okulu
Φωνητική απόδοση
Οζέλ Μπακίρκιοϊ Ρουμ Ιλκορετίμ Οκουλού
Επίσημη ονομασία
Ρωμαίικο Δημοτικό Σχολείο Μακροχωρίου
Κατάσταση
Μέτρια
Πρόσφατη επίσκεψη
2/2008
Λέξεις - Κλειδιά
Ελληνική εκπαίδευση.
Μακροχώρι / Μπακίρκιοϊ / Bakırköy.
Πόλη, θρακικά προάστια.
Σχολείο.