Άγιοι Θεόδωροι Βλάγκας
[Χριστιανορθόδοξο Μνημείο]

> Υπό κατασκευή
Κοινή ονομασία
Άγιοι Θεόδωροι Βλάγκας
Είδος
Εκκλησιαστικό Συγκρότημα
Τοπική ονομασία
Aya Todorı Rum Kilisesi
Εν λειτουργία
Ναι
Ενδιαφέρον
Ενδιαφέρον
Επετειακό.
Ενδιαφέρον
Ιστορικό.
Ενδιαφέρον
Προσκυνηματικό.
Διεύθυνση
Hayriye Tüccariye Caddesi No. 4, Bügük Langa, Aksaray, Fatih, Istanbul
Λέξεις - Κλειδιά
Αγίασμα, αγιάσματα.
Βλάγκα / Langa.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Παλαιά Πόλη.
Ρωμιοσύνη.
Σεπτεμβριανά 1955.
Σχολείο.