Ρωμαίικο Κοιμητήριο Σισλί
[Νεκροταφείο]

> Υπό κατασκευή
Κοινή ονομασία
Ρωμαίικο Κοιμητήριο Σισλί
Επίσημη ονομασία
Κοιμητήριον της Ελληνορθοδόξου Κοινότητας Σταυροδρομίου εις Σισλή / Σισλί
Θρησκεία / Δόγμα
Χριστιανική. > Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία.
Εν λειτουργία
Ναι
Κατάσταση
Καλή
Λέξεις - Κλειδιά
Βανδαλισμοί.
Γλυπτό, γλυπτά.
Επιγραφή, επιγραφές.
Επιχειρηματίες, οικονομικοί παράγοντες.
Καταστροφή μνημείων.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Κωνσταντινούπολη, ρωμαίικα κοιμητήρια.
Μαυσωλείο.
Νεκροταφείο.
Πασαδαίος Αριστείδης, αρχιτέκτονας.
Πέραν / Μπέιογλου.
Ρωμιοσύνη.
Σεπτεμβριανά 1955.
Σισλί / Σισλή / Şişli.
Ταφικό μνημείο.