Σουλού Μοναστήρι / Σουρπ Κεβόρκ
[Θρησκευτικό Μνημείο]

> Υπό κατασκευή IN ENGLISH
Κοινή ονομασία
Σουλού Μοναστήρι / Σουρπ Κεβόρκ
Τοπική ονομασία
Sulu Manastır
Επίσημη ονομασία
Surp Kevork
Είδος
Εκκλησιαστικό Συγκρότημα
Θρησκεία / Δόγμα
Χριστιανική. > Αρμενική Αποστολική Εκκλησία (Γρηγοριανή).
Εν λειτουργία
Ναι
Κατάσταση
Καλή
Ενδιαφέρον
Ενδιαφέρον
Αρχαιολογικό.
Ενδιαφέρον
Ιστορικό.
Ενδιαφέρον
Προσκυνηματικό.
Πρόσφατη επίσκεψη
16/11/2008
Διεύθυνση
Samatya Caddesi
Λέξεις - Κλειδιά
Αρμενική Κοινότητα Κωνσταντινουπόλεως.
Αρμένιοι.
Κινστέρνες / Δεξαμενές.
Κωνσταντινούπολη, αρμένικες εκκλησίες.
Σχολείο.
Ύστερη Βυζαντινή περίοδος.
Ψωμαθειά / Koça Mustafa Paşa / Samatya.