Άγιος Αθανάσιος Ταταούλων / Κουρτουλούς, εκκλ. συγκρότημα
[Χριστιανορθόδοξο Μνημείο]

> Υπό κατασκευή
Κοινή ονομασία
Άγιος Αθανάσιος Ταταούλων / Κουρτουλούς, εκκλ. συγκρότημα
Είδος
Εκκλησιαστικό Συγκρότημα
Τοπική ονομασία
Kurtuluş Aya Tanaş Rum Ortodoks Kilisesi, Beyoğlu
Φωνητική απόδοση
Άγια Τανάς Ρουμ Ορτοντόξ Κιλισεσί
Εν λειτουργία
Ναι
Ενδιαφέρον
Ενδιαφέρον
Αρχιτεκτονικό.
Ενδιαφέρον
Προσκυνηματικό.
Λέξεις - Κλειδιά
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Ταταύλα / Κουρτουλούς.