Καντιλλί
[Τόπος]

> Υπό κατασκευή
Κοινή ονομασία
Καντιλλί
Τοπική ονομασία
Kandilli Mahallesi
Φωνητική απόδοση
Καντιλλί Μαχαλλεσί
Διοικητική κατάταξη
Είναι μία από τις γειτονιές / δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Σκούταρι / Üsküdar ilçesi
Λέξεις - Κλειδιά
Άνω Βόσπορος.
Αρμένιοι.
Ασιατική Κωνσταντινούπολη.
Βόσπορος.
Επαύλεις, μέγαρα.
Κήπος.
Κωνσταντινούπολη, αρμένικα κοιμητήρια.
Κωνσταντινούπολη, αρμένικες εκκλησίες.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Κωνσταντινούπολη, ρωμαίικα κοιμητήρια.
Οθωμανοί σουλτάνοι.
Σχολείο.