Ρωμαίικο Σχολείο στο Σκούταρι
[Εκπαιδευτικό Κτίσμα / Ίδρυμα]

> Υπό κατασκευή
Κοινή ονομασία
Ρωμαίικο Σχολείο στο Σκούταρι
Τοπική ονομασία
Üsküdar Rum İlkokulu
Φωνητική απόδοση
Ουσκιουντάρ Ρουμ Ιλκοκουλού
Επίσημη ονομασία
Ρωμαίικο Δημοτικό Σχολείο Σκουτάρεως
Βαθμός εκπαίδευσης
Δημοτικό
Λέξεις - Κλειδιά
Ασιατική Κωνσταντινούπολη.
Ρωμιοσύνη.
Σκούταρι / Ουσκουντάρ.
Σχολείο.