Αρμενικό Κοιμητήριο Σκούταρι / Ουσκιουντάρ
[Νεκροταφείο]

> Υπό κατασκευή
Κοινή ονομασία
Αρμενικό Κοιμητήριο Σκούταρι / Ουσκιουντάρ
Τοπική ονομασία
Üsküdar, Ermeni Mezarlığı (Bağlarbaşı)
Θρησκεία / Δόγμα
Χριστιανική. > Αρμενική Αποστολική Εκκλησία (Γρηγοριανή).
Εν λειτουργία
Ναι
Κατάσταση
Καλή
Πρόσφατη επίσκεψη
2/9/2017
Διεύθυνση
Allame Caddesi και Bağlarbaşı Meydanı, Altunizade Mahallesi, Üsküdar
Λέξεις - Κλειδιά
Αρμενική Κοινότητα Κωνσταντινουπόλεως.
Αρμένιοι.
Κωνσταντινούπολη, αρμένικα κοιμητήρια.
Μπαλιάν, αρμενική οικογένεια.
Σκούταρι / Ουσκουντάρ.